دانلود آزمون 2 آذر 97 قلم چی

دانلود آزمون 2 آذر 97 قلم چی

 پیش ریاضی |  پیش تجربی | پیش انسانی

دوازدهم ریاضی : kanoon_p_12_r_9-2_ticdars_ir.pdf [حجم: 2.33 Mb] (تعداد دانلود: 21) 

 دوازدهم تجربی |  دوازدهم انسانی

 یازدهم ریاضی |  یازدهم تجربی |  یازدهم انسانی

 دهم ریاضی |  دهم تجربی |  دهم انسانی

دانلود سوالات

پیش  ریاضی | تجربی | انسانی
عمومی تجربی و ریاضی
 
دوازدهم ریاضی:kanoon_soal_12_r_ticdars9-2.pdf [حجم: 9.15 Mb] (تعداد دانلود: 16) 


 | تجربی | انسانی
عمومی ریاضی | عمومی تجربی
 
یازدهم ریاضی | تجربی | انسانی
 
دهم ریاضی | تجربی | انسانی

نکته:در صورتی که می خواهید پاورپیونت های اختصاصی تیک درس را دانلود کنید در سایت ثبت نام کنید