اضافه شدن فهرست موضوعی سایت ها

خدمت کاربران و بازدیدکنندگان گرامی به اطلاع می رسانیم که موضوع سایت خودشون رو در هنگام ثبت نام و یا در پنل سایتشون انتخاب کنند تا در فهرست موضوعی سایت ها سایتشون نمایش داده بشود