Search Indexing-10 را غیرفعال کنید

به خصوص برای کامپیوترهایی که دارای قدرت پردازشی چندان بالایی نیستند، Search Indexing م یتواند بخش عمد های از منابع سیستم را اشغال کند حتی اگر این کار به صورت موقت اتفاق بیفتد و اگر جستجو یهای زیادی انجام م یدهید حتماً با این مشکل روبرو خواهید شد. برای آموزش به ادامه مطلب بروید ادامه مطلب دسته بندی: ترفندهای ویندوز 10 / ده ترفند افزایش سرعت ویندوز 10تاریخ: 30 مرداد 1397