3- هارد دیسک را تمیز کنید

از منوی Start عبارت Disk Cleanup را تایپ کنید. این کار برنامه آشنای Disk Cleanup را برای شما باز می کند که برای چند دهه جزء جدایی ناپذیری از ویندوز شده است. این برنامه می تواند بسیاری از فایل هایی را که ربطی به برنام ههای خاص ندارند را پیدا و حذف کند تا از این طریق باعث سبک شدن سیستم شما شود.

بقیه در ادامه مطلب