قبل از شروع ، یک برنامه ی کسب و کار کامل تهیه کنید.

 قبل از شروع ، یک برنامه ی کسب و کار کامل تهیه کنید.

•خوبیِ تهیه ی برنامه ی کسب و کار این است که شما را مجبور می کند همه ی قسمت های کار را بررسی کنید. (محصولات و خدمات ارائه شده، سود، منابعی که نیازهست، امکانات و شرایط و تجهیزاتی که موجود هست)
•وقتی برنامه ی کسب و کارتان را طراحی کردید و از آن پرینت گرفتید، تا جایی که می توانید آن را به افراد باتجربه نشان بدهید.
•از این برنامه، به عنوان قطب نمایی در دریای پرتلاطم پیش روی تان استفاده خواهید کرد.