نرم افزار تغذیه (گاوشیری / دام سبک)

نرم افزار تغذیه (گاوشیری / دام سبک)

 ايران اصفهان اصفهان  منتشر شده ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ID #101

تغذیه به عنوان یکی از مهمترین مسائل دامپروری است. تغذیه دام از نظر اقتصادی مهمترین نقش را در کنترل سود داشته و حدود 70 درصد هزینه های یک دامداری را به خود تخصیص می دهد . با مدیریت و کنترل مصرف خوراک می توان در کاهش هزینه های دامداری نقش مهمی را ایجاد نمود.
نرم افزار تغذیه دام مدیران قابلیت ثبت کلیه مقادیر کنسانتره ها، خوراک ها، مقدار افت خوراک و ثبت جیره مصرفی برای هر رده دامی را فراهم آورده و با محاسبه مبالغ خوراک هر رده دامی امکان بررسی مصرف خوراک هر رده دامی برای دامداران را فراهم کرده است.
این نرم افزار ضمن اتصال به نرم افزار مدیریت گله ، تعداد دامها را از این نرم افزار دریافت می نماید . همچنین در بخش انبار این نرم افزار می توان تمامی امکانات مورد نیاز یک سیستم جامع انبار همانند کاردکس کالا ، میزان مصرف ، تعدیل ، مانده ، نقطه سفارش و بسیاری امکانات دیگر را مشاهده نمود
در بخش گزارشهای خروجی می توان علاوه دریافت گزارشهای تمامی موارد مصرفی ، گزارش به تفیک دام ، بهاربند ، رده دامی و جمع کل گله نیز قابل دریافت است . گزارش های تحلیلی آماده در این نرم افزار نیز از بخش مرکز دانلود قابل دریافت است .


شماره واتساپ: 09332987214
لینک فروش: www.m88.ir