دانلود آزمون 19 بهمن 97 قلم چی + سوال ها همراه پاسخنامه تشریحی

برای دانود سوالات 19 بهمن 97 قلم چی روی لینک زیر کلیک کنید.

سوالات :
دوازدهم ریاضی(اختصاصی) : kanoon-bahman19-97.pdf [حجم: 3.77 Mb] (تعداد دانلود: 0) 
دوازدهم ریاضی(عمومی) :  kanoon-omumi-bahman19-riazi-97.pdf [حجم: 2.69 Mb] (تعداد دانلود: 0) 
دوازدهم تجربی(اختصاصی) : kanoon-bahman19-tajrobi-97.pdf [حجم: 6.23 Mb] (تعداد دانلود: 0) 
دوازدهم تجربی(عمومی) : kanoon-omumi-bahman19-tajrobi-97.pdf [حجم: 3.59 Mb] (تعداد دانلود: 0) 

پایه چهارم- پیش دانشگاهی تجربی : kanoon-bahman19-tajrobi-97.pdf [حجم: 6.23 Mb] (تعداد دانلود: 0) 

پاسخ نامه تشریحی در سایت قلم چی قرار دارد